Contact

 

Biegel Party & Projects
Stationsweg 58
9001 EJ  GROU
T. (0566) 62 16 72
GSM (06) 29 395 688
info@biegelpp.nl

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 01095682. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt.